Διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πάνου Θεόδωρος
Συλλογικό Έργο: Η διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών (Ημερίδα), ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Ελλάδας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ-Τμ. Δυτ. Ελλάδας , 2002
Πηγή:Η διαχείριση της ποιότητας των κατασκευών (2002 : Πάτρα)
Λέξη-Κλειδί:Δομικά Υλικά
Διαχείριση Ποιότητας
Τεχνικές Προδιαγραφές
Σήμανση CE
Σήματα Ποιότητας
Ποιότητα
Ελεγχος Ποιότητας
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1891

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 535

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1138