Διερεύνηση απλοποιημένων αριθμητικών μεθόδων στην στατική επίλυση ρηχών ελαστικών κελύφων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ντόντος Παναγιώτης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Δομοστατικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ