Προσομοίωση των ενεργών ρηγμάτων του νησιού της Ρόδου με βάση τη θεωρία της αντίστροφης γεωδαιτικών στοιχείων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσούλος Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Παν. Πατρών - Τμ. ΠΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Πάτρα , 2002
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ