Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους από συμβολομετρία ψηφιακών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων ραντάρ συνθετικού ανοίγματος Αποτελέσματα από τη σύγκριση με ψηφιακό μοντέλο εδάφους από κλασσικές μεθόδους φωτογραμμετρίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παράσχος Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Τομ. Τοπογραφίας - Εργ. Τηλεπισκόπησης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1997
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 526.9823 Π
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη