Επίδραση κλιματικών στοιχείων στις επιδόσεις ηλιοθερμικών συστημάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αξαόπουλος Π., Δικαιάκος Ι., Μουτσούλας Μ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΑΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1985
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (2o:1985:Θεσσαλονίκη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ