Παραπομπή APA

(2002). Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας (2002:Αθήνα, Ελλάδα): Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Παραπομπή Chicago Style

Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας (2002:Αθήνα, Ελλάδα): Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2002.

Παραπομπή MLA

Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας (2002:Αθήνα, Ελλάδα): Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας. Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 2002.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.