Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας (2002:Αθήνα, Ελλάδα) Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων , 2002
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Παρόμοια τεκμήρια