Περιβαλλοντική φορολόγηση οχημάτων βασισμένη σε εκπομπές και κατανάλωση ενέργειας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νικολάου Κ., Μίντσης Γ., Ταξιλτάρης Χ., Μπάσμπας Σ.
Συλλογικό Έργο: HELECO 03: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: ΤΕΕ , 2003
Πηγή:HELECO 03 (4ο : 2003 : Αθήνα) : Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία του περιβάλλοντος International exhibition and conference on environmental technology / / ΤΕΕ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Κατανάλωση Ενέργειας
Φορολογία
Αυτοκίνητο
Κυκλοφορία
Εκπομπή Καυσαερίων
Περιβαλλοντική Πολιτική
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια