Φυσική περιγραφή:τ. 1, σ. 126-132 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.
Εκδότης:ΤΕΕ
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)