Παραπομπή APA

Χαρώνης Παναγιώτης. (1985). Διερεύνηση των επιδόσεων ενός ηλιακού συλλέκτη κατασκευασμένου με τη μορφή μιας σκάφης σε σύγκριση με ένα επίπεδο συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Χαρώνης Παναγιώτης. Διερεύνηση των επιδόσεων ενός ηλιακού συλλέκτη κατασκευασμένου με τη μορφή μιας σκάφης σε σύγκριση με ένα επίπεδο συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Παραπομπή MLA

Χαρώνης Παναγιώτης. Διερεύνηση των επιδόσεων ενός ηλιακού συλλέκτη κατασκευασμένου με τη μορφή μιας σκάφης σε σύγκριση με ένα επίπεδο συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.