Παραπομπή APA

Τσιτομενέας Σ. (1985). Οπτικές και θερμικές δυνατότητες ενός παραβολικού ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Τσιτομενέας Σ. Οπτικές και θερμικές δυνατότητες ενός παραβολικού ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Παραπομπή MLA

Τσιτομενέας Σ. Οπτικές και θερμικές δυνατότητες ενός παραβολικού ηλιακού συλλέκτη. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.