Παραπομπή APA

Γραφιαδέλλης Μαυριανός. (1985). Ανάπτυξη ενός παθητικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση θερμοκηπίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε.

Παραπομπή Chicago Style

Γραφιαδέλλης Μαυριανός. Ανάπτυξη ενός παθητικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση θερμοκηπίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Παραπομπή MLA

Γραφιαδέλλης Μαυριανός. Ανάπτυξη ενός παθητικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση θερμοκηπίου. Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε, 1985.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.