Υπολογισμός της εισρέουσας ποσότητας φερτών υλών στους ταμιευτήρες Θησαυρού και Πλατανόβρυσης του Ποταμού Νέστου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αρβανιτάκη Ε., Δημητρακοπούλου Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2001
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 551.4880724 Α