Συνθήκαι υδρεύσεως Μακεδονίας - Θράκης υφιστάμενη κατάστασις 1968

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη : ΥΠΑΒΕ , 1970
Σειρά:ΥΠΑΒΕ 24
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.109495 Υ