Σύνθεση ασφαλτομίγματος με αδρανή υλικά φυσικών αποθέσεων και θραυστά αδρανή

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Νομικού Χ., Πεχλιβάνη Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Συγκοινωνιακών Εργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2001
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 625.85 Ν