Συμβολή πρώτη για μια ελληνική βιβλιογραφία ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγραφές για τα εκτεθέντα στην έκθεση με θέμα Δημοτικοί και Κοινοτικοί Κώδικες της Ελλάδας 1833 - 1983 τόμος 1

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παντέλογλου, Κώστας Π. , 1984
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Π 016.352 Π