Πίνακες ωπλισμένου σκυροδέματος B225 STi τόμος 6

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λαζαρίδης Παντελής Γ.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1978
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.18341 Λ