Οικονομοτεχνική ανάλυση και χρονικός προγραμματισμός τεχνικών έργων αρμοδιότητας Οργανισμού Υδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γαλογάβρος Π., Λατσίνογλου Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ Πολ.Σχ. Τμ.ΠΜ Τομ. Συγκοινωνιών και Οργάνωσης
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1994
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 352.91 Γ