Πολυκριτηριακή ανάλυση του προβλήματος αξιοποίησης της γεωθερμίας της Μήλου. Εφαρμογή των μεθόδων Electre

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαθανασίου Σοφία, Κάπρος Π., Σαμουηλίδης Μ.
Συλλογικό Έργο: Ηπιες μορφές ενέργειας, Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΑΠΘ
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1985
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (2o:1985:Θεσσαλονίκη) . τ.2
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ