Εφαρμογή του νόμου ενυδατώσεως στη θλιπτική αντοχή σκυροδέματος με χρήση πουζολανικών τσιμέντων (Ιπτάμενη Τέφρα Μεγαλόπολης)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λιάσκας Ι., Μακρόπουλος Π., Χελιδώνης Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Δομικών Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1996
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.136 Λ