Η επίδραση της ταχύτητας διατμητικής παραμόρφωσης σε μίγματα μπετονίτη - άμμου στη γωνία Φr υπολειπόμενης διατμητικής αντοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σκρέκας Α.Β., Βήχας Κ.Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1991
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.11245 Σ