Παραπομπή APA

Λιόντος Ε.Β. (1988). Επίδραση της κοκκομετρικής σύνθεσης των αδρανών και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.45 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Λιόντος Ε.Β. Επίδραση της κοκκομετρικής σύνθεσης των αδρανών και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.45 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη, 1988.

Παραπομπή MLA

Λιόντος Ε.Β. Επίδραση της κοκκομετρικής σύνθεσης των αδρανών και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.45 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη, 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.