Επίδραση της κοκκομετρικής σύνθεσης των αδρανών και της περιεκτικότητας σε τσιμέντο στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.45 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λιόντος Ε.Β., Παπαδόπουλος Ν., Πελεκάνος Σ.Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Εργ.Δομικών Υλικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1988
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Φυσική περιγραφή:87σ. : εικ., πιν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφία
Κωδικός DEWEY:620.136 - (Σκυροδεμα:Αντοχη υλικων)
DEWEY Γενικού θέματος:620.1 - (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ)