Παραπομπή APA

Καμπουράκης Θ.Β. (1987). Επίδραση της κοκκομετρικής καμπύλης των αδρανών και της περιεκτικότητας στο m3 του τσιμέντου στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.6 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Καμπουράκης Θ.Β. Επίδραση της κοκκομετρικής καμπύλης των αδρανών και της περιεκτικότητας στο M3 του τσιμέντου στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.6 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη, 1987.

Παραπομπή MLA

Καμπουράκης Θ.Β. Επίδραση της κοκκομετρικής καμπύλης των αδρανών και της περιεκτικότητας στο M3 του τσιμέντου στην θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος με W/Z=0.6 και κανονική θερμοκρασία συντήρησης (20 C). Ξάνθη, 1987.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.