Διόδευση πλημμύρας στον Ποταμό Νέστο

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σιόντη Χ., Ζιώγας Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Έργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2000
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ