Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς γραμμικών δομικών στοιχείων από υποοπλισμένο σκυρόδεμα έναντι οριακών μεγεθών ορθής έντασης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναστασιάδης Θ., Λινάτσας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Σχεδιασμού & Κατασκευής Δομικών Εργων - Εργ.Οπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ