Διερεύνηση διαφόρων παραμέτρων σε σχέση με τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού σε ετερογενής υδροφορείς Περίπτωση περιοχής Πολυσίτου Ξάνθης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κασπαρίδης Δ., Πιάλλε Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Τομ.Γεωτεχνικής Μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1999
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ