Βιβλιογραφική και πειραματική διερεύνηση έκπλυσης φερτών υλών από ταμιευτήρες

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουρουτζή Α., Παπακωνσταντίνου Αντιγόνη
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Τμ.ΠΜ - Τομ.Υδραυλικών Έργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.8 Μ