Ανελαστική σεισμική συμπεριφορά πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με προεντεταμένο ζύγωμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαχαίρα Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.ΠΜ - Εργ.Ωπλισμένου Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 1992
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΚΤΙΡΙΑ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ