Ανάλυση των τιμών ηλιοφάνειας και ηλιακής ακτινοβολίας της περιοχής Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση των ημερήσιων τιμών της ηλιοφάνειας και της ολικής Η.Α για την περιοχή της Κασσάνδρας Χαλ/κής και για τη χρονική περίοδο 1984-1990. Σε ότι αφορά την ηλιοφάνεια χρησιμοποιήθηκαν πραγματικές ημερήσιες τιμές μετρημένες με καταγραφέα Cambel-Stokes. Αφού οι τιμές αυτές κατανεμήθηκαν σε κλάσεις βρέθηκε ότι η κατηγορία των "...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μακρογιάννης Τιμολέον Γ., Σαχσαμάνογλου Χ., Πέννας Πέτρος, Χαντσαρίδης Π.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ