Η ηλιακή ακτινοβολία στη φασματική περιοχή 250-525 nm

Οι μετρήσεις της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να αποτελέσουν μέτρο της διαφάνειας της ατμόσφαιρας πάνω από την εξεταζόμενη περιοχή. Στην εργασία αυτή εξετάζουμε το φασματικό εύρος 250-525 nm της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και συνεπώς την επiδραση των στερεών αερολυμάτων πάνω στη θόλωση της ατμόσφαιρας της Θεσσαλονίκης. Υπολογίζουμε τον συντελεστή θόλ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζηγιάννογλου Μ., Σαχσαμάνογλου Χ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ