Ενδοημερίσια μεταβλητότητα της ηλιοφάνειας και ομάδες ανήλιων ημερών στην Ελλάδα

Οι μεταβολές της διάρκειας της ηλιοφάνειας από ημέρα σε ημέρα μελετώνται σε τρεις πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. H γεωγραφική τους θέση, που καλύπτει ικανοποιητικά την Ελληνική περιοχή, o πληθυσμός τους που είναι περισσότερος από το ήμισυ του συνολικού της χώρας και η συγκέντρωση σ' αυτές του συνόλου σχεδόν του βιομηχανικού και βιο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πέννας Πέτρος
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ