Θερμοκρασιακές ζώνες για τον καθορισμό της θερμικής καταπόνησης στοιχείων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας

Η θερμοκρασία των μέσων ψύξεως είναι μια σημαντική παράμετρος για τον καθορισμό της φόρτισης και της θερμικής καταπόνησης - γήρανσης των διαφόρων στοιχείων των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Το μέσο ψύξεως είναι συνήθως o αέρας του περιβάλλοντος, η θερμοκρασία του οποίου μεταβάλλεται με το χρόνο (ημερήσια μεταβολή και ετήσιος κύκλος της θερμοκρασίας του αέ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κάρτας Α., Τσανάκας Δ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ