Συγκριτική μελέτη της διάρκειας της ηλιοφάνειας μεταξύ των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης στην περίοδο 1931-1986

Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι μέσες μηνιαίες τιμές της διαρκείας της ηλιοφάνειας, όπως μετρήθηκαν σε δύο διαφορετικές περιοχές, κατά την περίοδο 1931-1986. Από την εξέταση των παραπάνω τιμών στην χρονική αυτή περίοδο ευρέθησαν διάφορες στατιστικές σημαντικές περιοδικότητες, που αποδίδονται σε γήινα ή κοσμικά φαινόμενα. Τάσεις (trends), έχουν επίσης ευρεθε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπλούτσος Α.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79060 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ