"Ηλιακή Θέρμανση" ένα πρόγραμμα ενεργειακής και οικονομικής αξιολόγησης παθητικών συστημάτων ηλιακής θέρμανσης

Παρουσιάζεται το πρόγραμμα "Ηλιακή 8έρμανση", το οποίο χρησιμοποιεί στο ενεργειακό του σκέλοs, τους αλγόριθμουs τηs μεθόδου LCR/SLR, ενώ στο οικονομικό σκέλοs τη μέθοδο του κόστουs κύκλου ζωήs. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα πρότυπα ηλιακών χώρων και έχει αρχειοθετημένα τα κλιματικά στοιχεία θεσ/νίκηs, Αθήναs και Ηρακλείου. Έχει επίσηs αρχειοθετημ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Λιβέρης Π., Κιούφης Ι.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ