Η επίδραση του εξωτερικού εν σειρά ηλεκτρικού θερμαντήρα στην απόδοση ηλιακού θερμοσίφωνα εν σχέσει προς ηλιακό θερμοσίφωνα με ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη βελτιστοποίηση της χρήσης οικιακού ηλιακού Θερμοσίφωνα. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την πιστοποίηση της βελτιστοποίησης, ήταν η παρακολούθηση μιας οικιακής μονάδας, χωρητικότητας 120 lt και συλλεκτικής επιφανείας 2 m , επί τρία συνεχή χρόνια και η καταγραφή σε εβδομαδιαία βάση της προσφερόμενης ενέργειας τόσο της προερχόμε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ανδρόνικος Π., Σπυρίδωνος Α.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ