Προσομοίωση λειτουργίας ηλιακής ψυκτικής εγκατάστασης με θερμοσυμπίεση

Στην παρούσα εργασία γίνεται πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός εξωστήρα θερμοσυμπίεσης για διάφορες συνθήκες λειτουργίας και ακολούθως υποδεικνύονται τρόποι εφαρμογής των αποτελεσμάτων αυτής της πρόβλεψης στην προσομοίωση της λειτουργίας συστήματος ηλιακής ψύξης με Θερμοσυμπίεση για την εκτίμηση του συντελεστού λειτουργίας του. Από την παραμετρική διερεύνηση τω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κορρές Χ., Κουμούτσος Ν., Μπαρδάκας Ε.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ