Πρόγραμμα Η/Υ για τον ωριαίο υπολογισμό παραμέτρων της ηλιακής θερμικής διαδικασίας στην Ελλάδα

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται μέσω προγράμματος Η/Υ, ο ωριαίος υπολογισμός παραμέτρων της θερμικής ηλιακής διαδικασίας.Το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψιν α) κλιματικά στοιχεία 25 ελληνικών πόλεων, β)τις σχέσεις που προτείνει ο συγγραφέας για τον ανά ώρα επαναληπτικό υπολογισμό διαφόρων παραμέτρων και γ) τους περιορισμούς και τις αρχικές συνθήκες που ισχύουν....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μοσχάτος Α., Σπέης Γ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ