Τυποποίηση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων. Συνεισφορά Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συνοπτική ανάλυση σχετικών προτύπων

Η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό εγκατεστημένων ηλιακών θερμοσιφώνων στον χώρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Η έκδοση προτύπων στον τομέα αυτό ήταν αναγκαία για τον σχεδιασμό προϊόντων με μεγάλη διάρκεια ζωής και απόδοση. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε συνεργασία με την Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας, χρηματοδότησε κα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παφύλιας Θ., Κουρτζής Μ., Οικονόμου Αρίσταρχος Σπ.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ