Ενεργειακή απολαβή οικιακών ηλιακών συστημάτων. Αποτελέσματα μετρήσεων από μεγάλο αριθμό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 879

Εχουν γίνει μετρήσεις σε μεγάλο αριθμό ηλιακών συστημάτων της ελληνικής αγοράς σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 879. Στην εργασία αυτή γίνεται επισκόπηση των κυριοτέρων συστημάτων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από τη βιομηχανία για την δημιουργία νέων τύπων οικιακών συστημάτων ως και βελτίωση της απόδοσης υφισταμένων. Οι μετρήσεις έγιναν στο Εργ. Ηλιακών Συστημάτω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παφύλιας Θ., Τσώνης Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ