Ανάπτυξη μοντέλου προσομοίωσης ενεργειακής συμπεριφοράς ηλιακής εγκατάστασης διεποχιακής αποθήκευσης - προσδιορισμός παραμέτρων βέλτιστου σχεδιασμού

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται μοντέλο προσομοίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός Ηλιακού Συστήματος Διεποχιακής Αποθήκευσης (ΗΣΔΑ), αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το μοντέλο βασίζεται στις φυσικές αρχές λειτουργίας του συστήματος, είναι απλό, χωρίς να παραλείπει σημαντικά μεγέθη επιρροής της λειτουργίας του. Από την παρατήρηση της φαινομενο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπελεσιώτης Β., Σωτηρόπουλος Β.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ