Θερμική ανάλυση ηλιακού φωτοθερμικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Στην εργασία που παρουσιάζεται αναλύεται η θερμιή συμπεριφορά ενός φωτοθερμικού συστήματος παραβολικών κατόπτρων γραμμικής εστίασης. Στη διάταξη αυή, η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται, με τη βοήθεια των κατόπτρων, σε σωλήνες κενού, τοποθετημένους κατά μήκος της γραμμικής εστίασης, στο εσωτερικό των οποίων ρέει το υγρό θερμομεταφοράς. Με τη βοή...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσάγκας Ν., Σεφτελής Ι., Ιωαννίδης Ιωάννης
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ