Πρόσφατες εξελίξεις επί των κινητήρων Stirling, νέοι τύποι κινητήρων και τρέχουσες μελέτες ηλιακών συστημάτων

Οι εξελίξεις των δυο τελευταίων δεκαετιών επί των κινητήρων STIRLING είναι σημαντικές και συνεχείς. Έπειτα από μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση αναφορικά με τους ηλιακούς κινητήρες STIRLING, παρουσιάζονται οι κινητήρες ελευθέρου εμβόλου, καθώς και οι κινητήρες ελευθέρου κυλίνδρου. Επίσης αναφέρεται ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης του ROSS που αποτελεί σημαντικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παραδείσης Ε.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ