Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η αναγκαιότητα του διήμερου Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση: Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2003
Πηγή:Σχεδιασμός του χώρου και Τοπική Αυτοδιοίκηση (2003 : Αθήνα) : Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες και ετοιμότητα / / ΤΕΕ, ΥΠΕΣΔΔΑ, ΥΠΕΧΩΔΕ
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξικός Σχεδιασμός
Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πολεοδομική Νομοθεσία
Ανάπλαση Πόλεων
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Προστασία Περιβάλλοντος
Γενική θεματική ενότητα:ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1898