Επιπτώσεις από την πλημμελή εφαρμογήτου κανονισμού θερμομόνωσης ένα (συνηθισμένο) παράδειγμα

Αν και ο κανονισμόs θερμομόνωσηs έχει ήδη ηλικία 12 ετών, οι περιπτώσειs καταστρατήyησηs ή αδιαφορίαs προs τιs διτάξειs του εξακολουθούν να κυριαρχούν στην πράξη. Μερικοί απλοί υπολογισμοί με αφορμή μια συνηθισμένη νέα οικοδομή δείχvουν ότι οι οικονομικές επιπτώσειs τηs ελλιπούs Θερμομόνωσηs στην λειτουργία του κτιρίου είναι πολύ μεγαλύτερεs από το κόστοs συ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Στασινόπουλος Α.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ