Η τεχνική Pinch και η εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία

Η τεχνική PINCH έχει μία ηλικία ήδη πάνω από δώδεκα χρόνια. Είναι μία μέθοδος αναλύσεως συστημάτων θερμότητας και ισχύει όπου χρησιμοποιείται ένα ενεργειακό στενό πέρασμα ή σημείο PINCH. Ειδικά η τεχνική PINCH έδειξε ότι η καλή ολοκλήρωση της διαδικασίας ξεπληρώνεται με απλότητα στο σχεδιασμό του εργοστασίου και τη καλή χρήση της ενέργειας και του κεφαλαίου....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδούλου Π., Ζάχαρης Ε.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ