Θερμοσιφωνικές συσκευές θέρμανσης νερού με επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες αέρα

Μελετήθηκαν, κατασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν ηλιακές θερμοσιφωνικές συσκευές θέρμανσης νερού, στις οποίες χρησιμοποιείται ως θερμοανταλλακτικό ρευστό ο αέρας. Η αποδοτική λειτουργία των συσκευών βασίζεται στην αύξηση της επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας στον συλλέκτη αέρα και στο δοχείο νερού, που επιτυγχάνεται αξιοποιώντας κατάλληλα της θερμικές απώλειες το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης, Θωμαϊδης Ν., Γιαννούλης Π.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ