Ακίνητοι συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης αέρα

Μελετήθηκαν βελτιωμένοι τύποι ακίνητων συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών θέρμανσης αέρα, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές μέχρι 100οC ή και περισσότερο, όπως είναι η θέρμανση χώρων, η ξήρανση αγροτικών προϊόντων Θερμικών αναγκών στη βιομηχανία. Η αποδοτική λειτουργία των προτεινομένων συλλεκτών βασίζεται στην κατάλληλη σύζευξη ακίνητων καμπύλων κατόπτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τρυπαναγνωστόπουλος Ιωάννης, Γιαννούλης Π.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ