Κριτήριο σύγκρισης θερμικής απόδοσης ηλιακών συλλεκτών

Η θερμική απόδοση επίπεδων ηλιακών συλλεκτών, εξαρτάται από ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων. Προκειμένου λοιπόν να υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με την Θερμική τους απόδοση, έχουν καθιερωθεί διεθνώς πρότυπα δοκιμών. Στις δοκιμές αυτές περιλαμβάνονται πειραματικές μετρήσεις ορισμένων παραμέτρων σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Τα αποτελέσματα των με...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Αξαόπουλος Π.
Συλλογικό Έργο: Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής, ΔΠΘ, Ηπιες μορφές ενέργειας
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Εκδόσεις Γιαχούδη - Γιαπούλη Ο.Ε. , 1992
Πηγή:Ηπιες μορφές ενέργειας (4o:1992:Ξάνθη) . τ.1
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.79 Η

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 Η

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.7906 ΗΠΙ