Παραπομπή APA

Ξανθούλης Γ. (2003). Τα όρια της περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανίας και τα προβλήματα ασφαλισιμότητάς της: (υπό το πρίσμα των διατάξεων της πρότασης οδηγίας COM 23.1 2002/17 τελικό σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών). ΤΕΕ.

Παραπομπή Chicago Style

Ξανθούλης Γ. Τα όρια της περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανίας και τα προβλήματα ασφαλισιμότητάς της: (υπό το πρίσμα των διατάξεων της πρότασης οδηγίας COM 23.1 2002/17 τελικό σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών). ΤΕΕ, 2003.

Παραπομπή MLA

Ξανθούλης Γ. Τα όρια της περιβαλλοντικής ευθύνης της βιομηχανίας και τα προβλήματα ασφαλισιμότητάς της: (υπό το πρίσμα των διατάξεων της πρότασης οδηγίας COM 23.1 2002/17 τελικό σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών). ΤΕΕ, 2003.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.